Eşdeğer Eşya Kısıtlaması hakkında Bakanlık Talimatı

İhracat Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarihli talimat yazısı ile pandemi sürecinin başlangıcında olduğu gibi, özellikle ilave gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi ürünlerin eşdeğer eşya yerine ithal edilmesine sınırlama getirilmiştir. Bununla hammaddelerin yurt içinden temini, üretim artışı ve sürekliliği hedeflenmektedir.


Yazının ekinde yer alan eşya listesi için bu talimatın uygulanması istenmektedir.


Bildiğiniz gibi eşdeğer eşya kullanımına yasak getirmek demek, DİİB kapsamında önce ihracatın yapılamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla belge kapsamında belirtilen eşyalar, önce ithal edilip daha sonra ihraç edilmek zorundadır.


A- Bu çerçevede ekte yer alan TPÖ ve İGV’ye tabi listedeki eşyalar için;
Yeni Belge müracaatlarında
1- 01.12.2020 tarihinden itibaren alınacak yeni belgelerin özel şartlarında belirtilerek, ilgili eşyanın eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.

Mevcut belgelerde
2- 01.12.2020 tarihinden sonra yapılacak revize işleminde liste kapsamı eşyanın belgeye kaydedilmesinin istenmesi durumunda eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.
Liste kapsamı eşya daha önce belgede bulunmuyor ve eklenmek isteniyorsa “110 nolu özel şartın” belgeye kaydı gerekmektedir.

B- Ekte yer alan TPÖ ve İGV’ye tabi listeye yeni eşyaların eklenmesi durumunda;
Yeni Belge müracaatlarında

3- Yeni eşyaların ekteki listeye eklenmesinden sonra alınacak yeni belgelerin özel şartlarında ilgili eşyanın eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.

Mevcut belgelerde
4- İGV ve TPO kapsamı yeni eşyaların ekte bulunan listeye eklenmesinden sonra yapılacak revize ile liste kapsamı eşyanın belgeye kaydedilmesinin istenmesi durumunda eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.
Liste kapsamı eşya daha önce belgede bulunmuyor ve eklenmek isteniyorsa “110 nolu özel şartın” belgeye kaydı gerekmektedir.

şeklinde yorumlanabilecek talimat ile bakanlığın ilgili birimleri talimatlandırılmış ve liste kapsamı bu eşyaların önce ithal edilip sonra ihraç edilmesini zorunlu kılınmıştır.