Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek süre verildi

DIR Tebliğinde değişiklik 28.11.2019 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Yayınlanan tebliğ ile yürürlüğe giren geçici 34. madde ile DİİB belgelerine, belge süresinin yarısı kadar ek süre hakkı tanınmıştır.

28.11,2019’dan 27.05.2020 tarihine kadar ek süre için müracaat edilebilir.